Orły Polskiego Budownictwa 2012 dla EkoProd

 W tym prestiżowym konkursie – organizowanym przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług Europa 2000 Consulting pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy współpracy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - nasza firma zajęła II miejsce w kategorii „Producenci Materiałów Budowlanych”. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 17.11.2012 roku w Warszawie. Wyróżniono nas za nowoczesne zarządzanie, ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, kierowanie się zasadami etyki w prowadzeniu biznesu, tworzenie nowoczesnego budownictwa oraz bezpieczne i konkurencyjne w pełni zaspokajanie potrzeb konsumentów. I miejsce w tej kategorii zajęła firma Track Tec S.A., a III – Jadar Sp. z o.o.

www.orlybudownictwa.pl/laureaci2012.html

Załączniki