Nagrodzono nas na targach w Kielcach

W tym roku Ekoprod otrzymał tam aż 2 nagrody! Pierwsza z nich to nagroda Redakcji miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – za stałą dbałość o jakość produkowanego kruszywa i działalność sprzyjającą ochronie środowiska. Nagroda ma postać repliki znaku romańskiego, czyli kamiennego posągu uznawanego za pierwszy polski znak drogowy (stał on między Kaliszem a Kruszwicą, wskazując kierunki). Otrzymaliśmy również dyplom i wyróżnienie XVIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego w Kielcach za nowoczesny i elegancki sposób aranżacji stoiska targowego.
 

Załączniki