KRUSZYWA - ZASTOSOWANIE

Z końcem lat 90. w projektach budowlanych dróg i autostrad projektanci zaczynają dopuszczać stosowanie kruszyw alternatywnych, stosując kryteria wymaganych parametrów kruszywa, w miejsce określonego rodzaju wymaganej skały.
Równolegle, w okresie kilkunastu lat, producenci kruszyw hutniczych zaostrzyli rygory zakładowej kontroli jakości. Ponadto kruszywa hutnicze podlegały procedurom dopuszczenia przez niezależne służby nadzoru wykonawczego. Doprowadziło to do tego, że kruszywa hutnicze znalazły zastosowanie w budowie dróg różnych kategorii, od autostrad i dróg ekspresowych po drogi gruntowe i dukty leśne, ale także jest udokumentowane zastosowanie kruszyw hutniczych w licznych drogach miejskich.

Generalnie certyfikowane kruszywo żużlowe, idąc od dołu, znalazło zastosowanie, do następujących części składowych konstrukcji drogowych:

 • Wymiana gruntów
 • Dynamiczna wymiana gruntów metodą kolumn kamiennych
 • Drenaż pionowy dla konsolidacji gruntów
 • Zalądowanie
 • Geomaterace
 • Budowa nasypów
 • Warstwa mrozoochronna
 • W-wa technologiczna (podbudowa pomocnicza)
 • Podbudowa zasadnicza
 • Grysy do warstw mineralno-asfaltowych

Przykładowe konkretne zastosowania kruszyw z dostaw Ekoprod:

 • budowa autostrady A4 – kruszywa hutnicze  z hałdy w Krakowie Pleszowie stosowane były do wykonania warstwy mrozochronnej oraz na odsaczajace kolumny żwirowe;
 • budowa autostrady A4 na odcinku Wieliczka – Szarów – kruszywa hutnicze z hałdy w Krakowie Pleszowie stosowane były do wykonania warstwy wzmocnienia podłoża gruntowego, oraz na warstwie technologicznej (podbudowa pomocnicza)
 • budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica – Bełk,  kruszywa hutnicze z hałd Huty Bobrek w Bytomiu stosowane były do wykonania warstwy geomateracy o parametrach podbudowy pomocniczej, do kolumn kamiennych i do wymiany gruntów słabonośnych, a także stabilizacji gruntów poniżej powierzchni wody (zalądowanie), na których następnie budowany był nasyp;
 • budowa węzła „Murckowska” w Katowicach, na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK81 i DK86 – kruszywa hutnicze z hałd Huty Bobrek w Bytomiu stosowane były do wykonania warstwy mrozochronnej oraz podbudów pomocniczych;
 • obwodnica Bytomia – kruszywa hutnicze z hałd Huty Bobrek w Bytomiu stosowane były do zalądowania, wykonania warstwy mrozoochronnej oraz podbudów pomocniczych.

 

Z większych inwestycji warto także wymienić: budowę odcinków DK7, tzw. Zakopianki, budowę fabryki Opla w Gliwicach oraz budowę większości hipermarketów w województwach śląskim i małopolskim. Należy przypomnieć, że drogi miejskie zarówno miast aglomeracji śląskiej, jak i miasta Krakowa opierają się w ogromnym stopniu na kruszywach hutniczych. W Małopolsce i na Śląsku można znaleźć bardzo wiele zastosowań kruszyw hutniczych, które masowo były wykorzystywane nie tylko przy dużych budowach drogowych, ale także na drogach średnich i małych oraz w budownictwie kubaturowym. Wystarczy tylko wspomnieć, że w latach 1998-2009 na małopolski rynek trafiło ok. 20 mln ton tego rodzaju kruszyw, a na rynek śląski w tym samym okresie - ok. 15 mln ton.

Autor: Piotr Sobczyński