Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Zajmujemy się kompleksową rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Przeprowadziliśmy już m.in.:

  • eksploatację i rewitalizację dla miasta Bytom (hałda Orzegów B)
  • budowę „mogilników” na składowisku odpadów poprzemysłowych dla EkoGrys Sp.z o.o. i ArcelorMittal Poland S.A. (hałda Pleszów w Krakowie)

Sprawdź także naszą ofertę w zakresie dostarczania kruszyw drogowych