Gwarancja jakości

Poddajemy kruszywa rygorystycznym kontrolom jakości wg systemu 4P. Prowadzimy specjalną Księgę Jakości, w której znajdują się opisy i ustalenia dotyczące zakresu badań jakości i kontroli produkcji kruszyw. Wszystkie badania realizujemy w stałej, wieloletniej współpracy z firmą Labotest z Katowic, z którą mamy podpisaną umowę na wykonywanie ww. zakresu badań.

Dowiedz się więcej o kruszywach drogowych dostępnych w naszej ofercie.