Orły polskiego budownictwa 2012 dla ekoprod

W tym prestiżowym konkursie – organizowanym przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług Europa 2000 Consulting pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy współpracy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - nasza firma zajęła II miejsce w kategorii „Producenci Materiałów Budowlanych”. 

Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 17.11.2012 roku w Warszawie. Wyróżniono nas za nowoczesne zarządzanie, ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, kierowanie się zasadami etyki w prowadzeniu biznesu, tworzenie nowoczesnego budownictwa oraz bezpieczne i konkurencyjne w pełni zaspokajanie potrzeb konsumentów. I miejsce w tej kategorii zajęła firma Track Tec S.A., a III – Jadar Sp. z o.o.

 

 

rozdanie nagród 1
rozdanie nagród 4
rozdanie nagród 0
rozdanie nagród 2
rozdanie nagród 3
rozdanie nagród 5