Hydroliza termiczna biomasy i biodpadów

Dotychczasowe rozpoznawanie oraz prace badawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie obróbki wstępnej biomasy i bioodpadów metodą hydrolizy termicznej przedstawiają się następująco:

 • III 2018
  Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim instalacji hydrolizy termicznej biomasy typu słoma, o parametrach roboczych dostosowanych do potrzeb dostawy dla biogazowni rolniczej 1 MWe
 • II 2017
  Uproszczone założenia technologiczne hydrolizy termicznej biomasy i bioodpadów dla przyjętych rozwiązań nienaruszających praw autorskich osób trzecich
 • I 2017
  Przegląd dostępnych technologii hydrolizy termicznej biomasy i bioodpadów wraz z ich analizą
 • IX 2016
  Projekt wykonawczy (branża technologiczna) pt. „Instalacja badawcza hydrotermicznego uwęglania oraz hydrolizy odpadów organicznych i biomasy”

 

kruszywo 03