Badania i rozwój

W 2013 roku podjęliśmy decyzję strategiczną w zakresie dywersyfikacji swojej działalności. Nowymi kierunkami zainteresowania firmy stały się: gospodarka odpadami oraz recykling i utylizacja odpadów. Przeprowadzona analiza wykazała, że dostępność surowców do wytwarzania kruszyw sztucznych w ciągu najbliższych lat będzie ulegać wyczerpaniu. Monopolizacja przemysłu hutniczego w Polsce może też uniemożliwić skuteczną konkurencję z zagranicznymi podmiotami wspieranymi przez zagranicznych właścicieli.

Zajmujemy się recyklingiem i utylizacją odpadów pochodzących z następujących źródeł:

 • odpady gumowe,
 • stałe i płynne odpady organiczne, zwłaszcza pochodzące z gospodarki zielenią, rolnictwa, hodowli i przemysłu rolno-spożywczego,
 • odpady ściekowe komunalne i przemysłowe.

 

kruszywo 01

 

Jakie są skutki efektywnej gospodarki odpadami?

Efektywna gospodarka odpadami ściekowymi pozwala nie tylko na wyeliminowanie problemu ich składowania i zanieczyszczenia środowiska, ale również zapewnia dodatkowe korzyści. Recykling odpadów gumowych (np. opon) metodą pirolizy dostarcza m.in. wysokoenergetycznych gazów. Uwęglanie biomasy umożliwia dostarczenie biowęgla, który jest zarówno materiałem energetycznym, jak i nawozowym czy kompostowym. Rezultaty recyklingu odpadów można wykorzystać również w budownictwie, aby przeprowadzić izolację termiczną budynków. Utylizacja odpadów ściekowych jest równoznaczna z ochroną środowiska naturalnego. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi badaniami w zakresie efektywnej gospodarki odpadami.

Działania wprowadzone w ramach strategii gospodarki odpadami:

 • analiza zagadnień kompleksowego zagospodarowania odpadów i osadów,
 • działalność badawczo-rozwojowa dla wypracowania własnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie
  • pirolizy niskotemperaturowej odpadów gumowych,
  • hydrotermicznego uwęglania osadów ściekowych i biomasy,
  • hydrolizy termicznej biomasy i bioodpadów.

Racjonalna i zoptymalizowana gospodarka odpadami pozwoli spełnić normy nałożone przez Unię Europejską w zakresie niwelowania negatywnego wpływu na środowisko działalności przemysłowej. Recykling i utylizacja odpadów to warunek odpowiedzialnej i ekologicznej polityki produkcyjnej.