Odpady z placów złomowych

Odpady z placów złomowych to głownie tzw. ziemia z placów złomowych, odpad w całości jest przetwarzany i zagospodarowywany w naszym procesie produkcyjnym. Utylizacji podlega 100% odpadu.