Utylizacja odpadów z rozbiórek i wyburzeń

Prowadzimy również utylizację odpadów z rozbiórek i wyburzeń. Gruz, pokruszone cegły, glazura, terakota, elementy konstrukcji betonowych, ale też płyty chodnikowe i wszystkie inne pozostałości rozebranych budynków, to materiał, który możemy odebrać spod wskazanego adresu i przewieźć do punktu, w którym zostanie unieszkodliwiony. Działamy szybko i sprawnie, a dzięki rozwiniętym technologiom recyklingowym możemy poszczycić się imponującą efektywnością działań. To zresztą aspekt, na który szczególnie warto zwrócić uwagę. Zaplecze techniczne, z którego korzystamy, pozwala bowiem przetwarzać wielkie partie surowców w stosunkowo krótkim czasie. Co jednak najważniejsze, działamy w oparciu o bardzo restrykcyjne przepisy z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu mogą być Państwo pewni, że nie tylko zutylizujemy wskazane odpady, ale zrobimy to w sposób przyjazny i bezpieczny dla otoczenia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dbamy również o naszych pracowników, a także osoby postronne. Działamy tak, by nasza praca nie była uciążliwa dla osób przebywających w okolicy zakładu.

Utylizacja odpadów z rozbiórek i wyburzeń to nie tylko konieczność, ale też dokonały sposób na pozyskanie cennych surowców, które mogą następnie posłużyć jako materiał do budowy dróg, utwardzania i wyrównywania powierzchni, sypania wałów przeciwpowodziowych i wielu innych operacji inżynieryjnych, bez których trudno wyobrazić sobie większość inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. Jeśli więc potrzebują Państwo wsparcia doświadczonych fachowców z zakresu utylizacji odpadów z rozbiórek i wyburzeń, serdecznie zachęcamy do kontaktu już dziś!

 

Utylizacja odpadów z wyburzeń i rozbiórek poprzez ich odzysk

Przeprowadzamy utylizację odpadów z wyburzeń i rozbiórek poprzez ich odzysk. Efektywny recykling odpadów budowlanych zmniejsza ekspansję w zakresie eksploatowania materiałów przeznaczonych na cele budowlane, a także ogranicza konieczność składowania takich odpadów. Odzysk pozostałości po obiektach budowlanych, które zostały wyburzone lub rozebrane, umożliwia dalsze wykorzystanie w procesach budowlanych powstałych w ten sposób surowców wtórnych. Tak uzyskane kruszywo jest doskonałym materiałem do budowy infrastruktury drogowej, mostów czy budynków. Jeśli zamierzają Państwo pozbyć się odpadów o charakterze budowlanym, zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!

 

Z czego wynika wymóg utylizacji odpadów z rozbiórki lub remontu?

Przepisy ustawy o odpadach określają m.in. sposób postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Wynika z nich wymóg utylizacji odpadów z rozbiórki lub remontu. Posiadacz odpadów powstałych podczas robót budowlanych nie może umieszczać ich w kontenerach na odpady komunalne, gdyż jest to odrębny rodzaj odpadu. Normy prawa o odpadach zakładają obowiązek odzysku lub recyclingu odpadów, jeśli nie udało się zapobiec ich powstaniu. Zajmujemy się odbiorem i selekcją odpadów budowlanych i rozbiórkowych od firm oraz osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami w zakresie gospodarowania odpadami, a także podejmujemy działania zmierzające do odzysku, recyclingu oraz unieszkodliwiania odpadów.