Odpady odlewnicze

Odpady z odlewni to głównie piaski poformierskie, resztki form i ceramika. Materiały te są segregowane i przetwarzane w taki sposób, aby wykorzystać je w formie kruszyw oraz specjalnych mieszanek dla przemysłu oraz do rekultywacji.