Piroliza niskotemperaturowa odpadów gumowych

kruszywo 02

 

Dotychczasowe rozpoznawanie oraz prace badawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie odzysku odpadów gumowych metodą pirolizy niskotemperaturowej były wykonywane w ścisłej współpracy z firmą inżynieryjną TOREN S.A. w Katowicach.

Przedstawiają się one następująco:

 • I 2017
  Oficjalne ogłoszenie ochrony wynalazków o numerach P.412912, P.412911 i P.412910 w Biuletynie Urzędu Patentowego RP, Wynalazki i Wzory użytkowe, nr 1, 2017, strony odpowiednio 28, 29, 28 - zobacz 1.5
 • X 2016
  Udział w II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Sektora Chemii i Energetyki w Opolu i wygłoszenie referatu pt. „Innowacyjna technologia odzysku odpadów gumowych ukierunkowana na maksymalizację recyklingu materiałowego” - zobacz 1.4
 • XII 2015
  Pozwolenie na budowę Ośrodka Wdrażania Technologii Innowacyjnych z Zakładem odzysku odpadów gumowych w Bytomiu
 • X 2015
  Projekt budowlany Ośrodka Wdrażania Technologii Innowacyjnych z Zakładem odzysku odpadów gumowych w Bytomiu
 • VI 2015
  Zgłoszenie patentowe nr P.412910 pt. „Sposób karbonizacji pylistych i sypkich materiałów węglowych” - zobacz 1.3
 • VI 2015
  Zgłoszenie patentowe nr P.412911 pt. „Sposób obróbki gazu olejowego” - zobacz 1.2
 • VI 2015
  Zgłoszenie patentowe nr P.412912 pt. „Sposób quasi-ciągłej pirolizy odpadów gumowych” - zobacz 1.1
 • V 2015
  Analiza literaturowa i wyselekcjonowane badania eksperymentalne pirolizy odpadów gumowych i przetwarzania jej produktów prowadzące do sformułowania trzech własnych wynalazków do ochrony patentowej
 • III 2015
  Decyzja środowiskowa dla Ośrodka Wdrażania Technologii Innowacyjnych z Zakładem odzysku odpadów gumowych w Bytomiu
 • I 2015
  Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia (Ośrodka Wdrażania Technologii Innowacyjnych z Zakładem odzysku odpadów gumowych w Bytomiu) na Środowisko wraz z opiniami
 • IV 2014
  Zwiedzanie zakładów RESEM i JINYUAN w Chinach produkujących seryjnie instalacje pirolizy odpadów gumowych i krytyczna analiza ofert tych zakładów doprowadziły do decyzji o rozpoczęciu prac nad własnymi rozwiązaniami technologicznymi
 • XI 2013
  Biznes plan (skrócony) „Zakładu odzysku odpadów gumowych w Bytomiu”
 • X 2013
  Studium programowo-przestrzenne „Zakładu odzysku odpadów gumowych w Bytomiu”