Kruszywa hutnicze

Ekologiczne kruszywa hutnicze cieszą się dużą popularnością w branży budowlanej oraz drogowej. Są one pozyskiwane z hałd – znajduje się tam doskonałej jakości żużel wielkopiecowy i stalowniczy. Po odpowiedniej przeróbce mechanicznej można uzyskać świetny budulec, wykorzystywany do tworzenia pasów startowych, parkingów, torów wyścigowych, dróg ekspresowych czy autostrad. Właściwości kruszyw hutniczych z żuzla stalowniczego i żużla wielkopiecowego są zbliżone do kruszyw naturalnych, lecz ich koszty są zdecydowanie mniejsze. Wszystkie kruszywa hutnicze są poddawane analizie pod względem spełnienia rygorystycznych norm. Kontrolujemy jakość wszystkich produktów tak, aby ich jakość była jak najwyższa.

 

Kruszywo żużlowe

 

 

Ekologiczny wymiar pozyskiwania kruszyw hutniczych

Zastosowanie kruszyw hutniczych ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Jako ich producent zajmujemy się eksploatacją hałd, przyczyniając się tym samym do znacznego ograniczenia dewastacji zasobów naturalnych. Wykorzystywanie żużla stalowniczego i żużla wielkopiecowego do produkcji kruszyw alternatywnych może przyczynić się do ocalenia wielu ekosystemów i krajobrazów. Eksploatacja hałd poprzemysłowych w celu pozyskiwania kruszyw hutniczych sprawia, że w przyszłości odzyskany teren będzie można poddać ponownemu zagospodarowaniu.

Miejsce pozyskiwania kruszywa hutniczego