Utylizacja odpadów

\W procesie rozwoju firmy uruchomiliśmy możliwość przyjmowania odpadów bezpośrednio od ich wytwórców w celu ograniczenia powstawania nowych składowisk odpadów. Odpady takie przetwarzane są na bieżąco w ciągłym procesie produkcyjnym.

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych do utylizacji i recyklingu

W naszym procesie produkcyjnym wykorzystujemy odpady przemysłowe z następujących gałęzi gospodarki:

 

dźwig

Utylizacja i recykling odpadów przemysłowych

Zajmujemy się utylizacją i recyklingiem odpadów przemysłowych. To działalność, którą prowadzimy od lat, stąd nasi Klienci mogą być pewni, że do zleconych nam zadań podejdziemy z profesjonalizmem i doświadczeniem. Zajmujemy się utylizacją praktycznie wszystkich odpadów przemysłowych, a jedną z ważniejszych gałęzi naszej działalności stanowi utylizacja odpadów hutniczych. Działamy szybko i sprawnie, co jednak najważniejsze – w oparciu o restrykcyjne przepisy z zakresu ochrony środowiska. Wychodzimy bowiem z założenia, że w tej kwestii nie ma miejsca na półśrodki oraz kompromisy. Ważnym czynnikiem, który przesądza o naszej konkurencyjności, jest fakt, że korzystamy z najnowocześniejszych maszyn, systemów i narzędzi. Wysoko rozwinięte technologie nie tylko przyspieszają pracę, ale czynią ją również bezpieczniejszą – i to nie tylko dla środowiska naturalnego, ale też osób zaangażowanych w działanie, a także postronnych.

Jeśli potrzebują Państwo wykwalifikowanych fachowców z zakresu utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, serdecznie zachęcamy do kontaktu już dziś. Podejmujemy się zadań typowych, ale nie stronimy też od zleceń wymagających większego zaangażowania i dodatkowych kompetencji oraz sprzętu.

 

Na czym polega utylizacja odpadów przemysłowych?

Obowiązek zagospodarowania odpadów nałożony jest na wytwórców odpadów na mocy przepisów ustawy o odpadach. Utylizacja odpadów przemysłowych, w tym m.in. utylizacja odpadów z wyburzeń i rozbiórek obejmuje działania, które mają prowadzić do ich unieszkodliwiania, aby nie były one źródłem niebezpiecznego oddziaływania na otoczenie. Sposób przechowywania takich odpadów jest również ściśle unormowany, dlatego nie każdy posiadacz odpadów jest przygotowany na prawidłowe magazynowanie odpadów przemysłowych. Nasza firma zajmuje się profesjonalnym odbiorem i utylizacją odpadów, w tym odpadów pochodzenia przemysłowego.

 

Efektywny recykling odpadów przemysłowych

Efektywny recykling odpadów przemysłowych przynosi naszej planecie spore korzyści. Pozwala odciążyć ją od zanieczyszczeń, które prowadzą do niekorzystnych zmian jakości powietrza, gleb, wód. Przekłada się to na korzyści ekonomiczne, wynikające m.in. ze zmniejszenia wydatków na ekologię, a także z lepszego zagospodarowania materiałów przemysłowych, na skutek odzysku surowców przemysłowych, które nadają się do ponownego użycia. Nasza firma specjalizuje się w efektywnym recyklingu odpadów pochodzenia przemysłowego. W przypadku zainteresowania nawiązaniem z nami współpracy w tym zakresie zapraszamy do skontaktowania się z nami!

 

W sprawie ofert i pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:


Dział ochrony środowiska


Zbigniew Grzyb - Specjalista ds. Ochrony Środowiska
tel. 665 884 144
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

LP. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
2 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
3 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
4 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
5 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
6 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
7 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
8 07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
9 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
11 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
12 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
13 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
14 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
15 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
16 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
17 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
18 10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
19 10 02 10 Zgorzelina walcownicza
20 10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
21 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
22 10 02 99 Inne niewymienione odpady
23 10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymieniona w 10 03 15
24 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
25 10 05 99 Inne nie wymienione odpady
26 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
27 10 06 99 Inne nie wymienione odpady
28 10 09 03 Żużle odlewnicze
29 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
30 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
31 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
32 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
33 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
34 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
35 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
36 10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
37 10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
38 10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu
39 10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu
40 10 80 99 Inne nie wymienione odpady
41 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
42 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
43 16 07 99 Inne nie wymienione odpady
44 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
45 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
46 17 01 01 Beton
47 17 01 02 Cegły
48 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
49 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
50 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
51 17 01 82 Inne nie wymienione odpady
52 17 04 05 Żelazo i stal
53 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
54 19 12 02 Metale żelazne
55 19 12 09 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
56 19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05