Odpady budowalne

Odpady pochodzące w budowy dróg takie jak zanieczyszczona ziemia są po przetworzeniu głownie używane jako materiał do rekultywacji.