Hydrotermiczne uwęglanie osadów ściekowych i biomasy

Dotychczasowe rozpoznawanie oraz prace badawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie obróbki wstępnej osadów ściekowych i biomasy metodą hydrotermicznego uwęglania przedstawiają się następująco:

 • V 2018
  Koncepcja badań w skali laboratoryjnej i półtechnicznej nad istotnym polepszeniem zdolności filtracyjnej produktów hydrotermicznego uwęglania osadów ściekowych i ich pofermentów
 • I 2018
  Badania eksperymentalne produktów hydrotermicznego uwęglania osadów ściekowych wykazały ich niską zdolność filtracyjną

  maszyna
 • III 2017
  Oficjalne ogłoszenie ochrony wynalazku o numerze P.413598 w Biuletynie Urzędu Patentowego RP, Wynalazki i Wzory użytkowe, nr 5, 2017, strona 14 - zobacz 2.3
 • IX 2016
  Projekt wykonawczy (branża technologiczna) pt. „Instalacja badawcza hydrotermicznego uwęglania oraz hydrolizy odpadów organicznych i biomasy”
 • VIII 2016
  Porozumienie ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie celem współpracy przy badaniu i wdrażaniu technologii hydrotermicznego uwęglania dostępnych bioodpadów i biomasy pod kątem poprawy stanu gleby (podkłady glebowe typu Terra Preta)
 • VIII 2016
  Zakupienie od TOREN S.A. w Katowicach prawa do patentu pt. „Sposób hydrotermicznego uwęglania odpadów organicznych”, nr P.413598 - zobacz 2.1, zgłoszonego do ochrony w dniu 2015.08.20 - zobacz 2.2
 • VIII 2016
  Zakupienie od TOREN S.A. w Katowicach pracy b+r „Sformułowanie i opis wynalazku dla hydrotermicznego uwęglania odpadów organicznych, a także opracowanie uproszczonych założeń technologicznych do jego wdrożenia w instalacji demonstracyjnej, 2015”
 • VIII 2016
  Zakupienie od TOREN S.A. w Katowicach pracy b+r „Przegląd i analiza wad i zalet dostępnych rozwiązań technologicznych dla hydrotermicznego uwęglania odpadów organicznych oraz opracowanie wytycznych do koncepcji własnego rozwiązania, 2015”
 • IV 2015
  Umowa użyczenia ww. reaktora laboratoryjnego Katedrze Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska AGH do korzystania w swoich badaniach. W zamian EKOPROD sugeruje dobór surowców do badań oraz wartości parametrów tych badań (temperatura i czas przebywania), a także otrzymuje na bieżąco wszystkie wyniki badań z przeznaczeniem tylko do własnych potrzeb (bez prawa ich upowszechniania)
  maszyna w fabryce
  maszyna w fabryce
  Lista opracowań naukowych dotyczących HTC:
  1. Wilk M., Śliz M., Lubieniecki B., Hydrothermal co-carbonization of sewage sludge and fuel additives: Combustion performance of hydrochar. Renewable Energy 178 (2021) 1046–1056. IF 8,001. Punkty MNiSW 140. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.06.101.
  2. Wilk M., Śliz M., Gajek M., The effects of hydrothermal carbonization operating parameters on high-value hydrochar derived from beet pulp. Renewable Energy 177 (2021) 216–228. IF 8,001. Punkty MNiSW 140. https://doi.10.1016/j.renene.2021.05.112.
  3. Wilk M., Magdziarz A., Kalemba-Rec I., Szymańska-Chargot M., Upgrading of green waste into carbon-rich solid biofuel by hydrothermal carbonization: The effect of process parameters on hydrochar derived from acacia, Energy 202 (2020) 117717. IF 7,147. Punkty MNiSW 200. https://doi.10.1016/j.energy.2020.117717.
  4. Śliz M., Wilk M., A comprehensive investigation of hydrothermal carbonization : Energy potential of hydrochar derived from Virginia mallow, Renewable Energy 156 (2020) 942–950. IF 8,001. Punkty MNiSW 140. https://doi.10.1016/j.renene.2020.04.124.
  5. Magdziarz A., Wilk M., Wądrzyk M., Pyrolysis of hydrochar derived from biomass – Experimental investigation. Fuel 267 (2020) 117246. IF 6,609. Punkty MNiSW 140. https://doi.10.1016/j.fuel.2020.117246.
  6. Wilk M., Magdziarz A., Jayaraman K., Szymańska-Chargot M., Gökalp I., Hydrothermal carbonization characteristics of sewage sludge and lignocellulosic biomass. A comparative study. Biomass and Bioenergy 120 (2019) 166–175. IF 3,551. Punkty MNiSW 100. https://doi.10.1016/j.biombioe.2018.11.016.
  7. Wilk M., Hydrothermal carbonization, torrefaction and slow pyrolysis of Miscanthus giganteus, Energy 140 (2017) 1292-1304. IF 4,968. Punkty MNiSW 45. https://doi.10.1016/j.energy.2017.03.031.
  8. Wilk M., A novel method of sewage sludge pre-treatment – HTC, E3S Web of Conferences 10 (2016) 00103. Punkty MNiSW 15. https://doi.10.1051/e3sconf/20161000103.


 • II 2015
  Przejęcie firmy EGTI Sp. z o.o. w Bytomiu (zakup 100% udziałów), która zajmowała się we współpracy z partnerami niemieckimi hydrotermicznym uwęglaniem osadów ściekowych, zgazowaniem jego stałego produktu i wytwarzaniem energii elektrycznej w kogeneracji. W listopadzie 2014 r. wystartowała w konkursie ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach na „Koncepcję przyszłego zagospodarowania osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy”, w którym zajęła drugie miejsce
 • XII 2014
  Zakup reaktora laboratoryjnego Zipperclave Stirred Reactor, wyposażonego w mieszadło magnetyczne Parker Autoclave Engineers, o objętości 1000 cm3
 • XI 2014
  List intencyjny z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. celem współpracy przy badaniu i wdrażaniu technologii hydrotermicznego uwęglania do zagospodarowania osadów ściekowych
 • IX 2014
  Zwiedzanie demonstracyjnej instalacji hydrotermicznego uwęglania biomasy i osadów ściekowych firmy GRENOL GmbH w Niemczech
  fabryka
  beczki i baniaki