Kruszywa sztuczne

Coraz częściej kruszywa sztuczne są wykorzystywane w produkcji materiałów budowlanych. Można je uzyskać w rezultacie czynności przemysłowych, związanych z termicznym przetworzeniem kruszyw pochodzących z minerałów. Produkowane materiały są związane także z procesem recyklingu. Jesteśmy producentem kruszyw sztucznych, które powstają w wyniku przeróbki odpadów powstających w przemyśle hutniczym oraz górniczym. Najpopularniejszym kruszywem sztucznym w Polsce jest keramzyt, który jest pozyskiwany w wyniku wypalania surowców ilastych, zmieniających swoją budowę w wyniku kontaktu z bardzo wysoką temperaturą. Lekkie kruszywa sztuczne mogą z powodzeniem być wykorzystywane do produkcji materiałów budowlanych służących do termoizolacji ścian, poddaszy i stopów w budownictwie mieszkalnym oraz obiektach przemysłowych.

Do pozostałych kruszyw sztucznych kwalifikujemy:

 

kruszywo 04

 

Do czego wykorzystać kruszywa alternatywne?

Alternatywą dla tradycyjnych kruszyw naturalnych są kruszywa alternatywne, powstające w wyniku przetworzenia surowców odpadowych. Ich pozyskiwanie wiąże się ze skuteczną realizacją nowoczesnej polityki recyklingowej, do której podstawowych celów można zaliczyć między innymi minimalizację negatywnego wpływu odpadów na krajobraz naturalny. Kruszywa alternatywne są najczęściej stosowane do produkcji materiałów budowlanych.

Wykorzystanie kruszyw sztucznych:

  • kruszywo do betonu,
  • kruszywo doziarniające,
  • budowa nasypów,
  • podbudowa pomocnicza,
  • makroniwelacje terenów.

Kruszywa alternatywne mogą być zastosowane także do utrzymania dróg zimą.