Zapytanie ofertowe

Dostawa Instalacji Pirozlizy Odpadów Gumowych i Zagospodarowania Jej Produktów

W związku z pracami nad przygotowaniem aplikacji dla projektu pn. „Zagospodarowanie i przetwarzanie produktów z odzysku odpadów gumowych” o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Horyzont 2020 „Instrument MŚP”, zapraszamy do składania ofert na:

 

--- Dostawę „pod klucz”

instalacji pirolizy odpadów gumowych i zagospodarowania jej produktów ---

 

Szczegóły zapytania:

Zapytanie ofertowe EkoProd - Piroliza.pdf Zapytanie ofertowe EkoProd - Piroliza.pdf

flaga unii europejskiej