Co zrobić z odpadami budowlanymi?

Podczas budowy czy remontu produkowanych jest bardzo wiele odpadów, które są groźne dla środowiska, np. zawierają szkodliwe substancje lub bardzo długo się rozkładają. Ze względu na duże rozmiary lub toksyczność, zwykle nie można ich wyrzucać do zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne. Tym bardziej zakazane jest wywożenie śmieci do lasu czy na dzikie wysypiska podmiejskie lub palenie ich w piecu. Co zatem zrobić z niepotrzebnymi odpadami budowlanymi?

Oddaj odpady budowlane do recyklingu

Do odpadów budowlanych czy remontowych trafiają różne przedmioty, w tym m.in. druty i kable, tapety, papa, gruz, eternit, styropian, folie, plastik, laminaty, złom, a także liczne puszki po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, które zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych odpadów.

Zamiast zanieczyszczać nimi środowisko naturalne, warto pomyśleć nad ponownym ich wykorzystaniem. Pozostałe po remoncie rzeczy często nadają się do przerobienia na przydatne przedmioty, które znajdą ponowne zastosowanie np. w domowym warsztacie. To najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie.

Jeśli jednak nie nadają się do tego, najlepiej oddać je do recyklingu. Odzyskiem i utylizacją zajmuje się bardzo wiele profesjonalnych firm, do których można zawieźć kłopotliwe odpady oraz takie, które oferują wywóz odpadów budowlanych. Dysponują one specjalistycznymi sprzętami oraz posiadają niezbędną przestrzeń do nieszkodliwego dla środowiska składowania i utylizowania odpadów niebezpiecznych oraz odzyskiwania surowców z materiałów nadających się do recyklingu (np. plastik, szkło czy metale). Gruz można przewieźć do specjalnej kruszarni, gdzie ponownie wykorzystywany jest jako podkład do budowy dróg.

Niektóre odpady budowlane mogą być też wyrzucone do specjalnego kontenera na odpady wielkogabarytowe, które niekiedy wystawiane są na osiedlowych śmietnikach.

odpady