Czym się charakteryzują kruszywa lekkie?

Kruszywa lekkie to określenie odnoszące się do kruszyw porowatych o gęstości objętościowej mniejszej niż 1800 kg/m³ (zgodnie z definicją w normie PN-86/B-23006). Współcześnie stosuje się kruszywa lekkie mineralne, które możemy podzielić na kilka grup w zależności od rodzaju surowców użytych do produkcji.

 

Grupa kruszyw pochodzenia naturalnego ze skał porowatych:

 • kruszywa pochodzenia wulkanicznego
 • pumeks naturalny
 • tufoporyt
 • węglanoporyt
 • krzemoporyt

Grupa kruszyw pochodzenia naturalnego ze skał poddanych obróbce termicznej:

 • perlitoporyt
 • wermikulitoporyt

Grupa kruszyw sztucznych z odpadów przemysłowych poddanych obróbce termicznej:

Grupa kruszyw sztucznych z odpadów przemysłowych bez obróbki termicznej:

 • żużel paleniskowy
 • żużel wielkopiecowy granulowany
 • elporyt
 • łupkoporyt ze zwałów
 • gruz ceglany

Grupa kruszyw sztucznych z surowców mineralnych poddanych obróbce termicznej:

 • keramzyt
 • glinoporyt
 • szkło piankowe granulowane

kruszywo

Główne właściwości kruszyw lekkich

Właściwości kruszyw lekkich w dużej mierze determinują ich późniejsze zastosowanie. Do najważniejszych parametrów kruszyw lekkich zaliczamy:

 • gęstość nasypową
 • gęstość objętościową
 • nasiąkliwość
 • odporność na zamrażanie
 • zawartość składników szkodliwych
 • uziarnienie
 • porowatość
 • wytrzymałość mechaniczną
 • urabialność mieszanki betonowej

Te cechy w dużej mierze zależą też od kształtu ziarna kruszywa oraz jego powierzchni.

Trzy grupy ziaren kruszyw lekkich

Możemy wyróżnić trzy grupy ziaren ze względu na kształt i powierzchnię. Warto przy tym dodać, że te właściwości mają bezpośredni wpływ na urabialność mieszanki betonu lekkiego, ilość centernetu i wytrzymałość końcową.

 • I grupa - ziarna okrągłe i zwarte o jednolicie rozłożonych porach wewnętrznych i średnicy od 0,5 do 2 mm. Pory najczęściej nie łączą się ze sobą. Na powierzchni ziaren występuje zwarta otoczka. Do tej grupy kruszyw zaliczamy: keramzyt, popiołoporyt (typu Pollytag) i perlitoporyt. Regularny kształt ziaren i porów, a także otoczka wpływają na lepszą urabialność masy betonu, a także zmniejszają zużycie cementu.
 • II grupa obejmuje ziarna kanciaste z większymi porami o średnicy 2 - 4 mm. Pory są otwarte, rozłożone nierównomiernie na całym przekroju ziarna.
 • III grupa to ziarna o kształcie nieregularnym i porach występujących w układzie przypadkowym o średnicy powyżej 10 mm. Do tej grupy zaliczamy żużel paleniskowy, pumeks hutniczy.