Eksploatacja hałd

Jesteśmy śląską firmą, która zajmuje się eksploatacją hałd – procesem przynoszącym wiele korzyści zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Pracujemy na zwałowiskach skały płonnej, gdzie znajdują się również inne odpady pochodzenia przemysłowego (głównie z hut i kopalni). Z hałd pozyskujemy surowce, które są wykorzystywane w branży budowlanej lub konstrukcyjnej. Eksploatacja hałd to także jeden ze sposobów na czerpanie kruszywa niezbędnego do tworzenia parkingów, autostrad i innych dróg. Wydobywane materiały znajdują zastosowanie również w rekultywowaniu terenów zdegradowanych, przemyśle morskim, budownictwie hydrotechnicznym oraz górnictwie.

 

Eksploatacja hałd Pleszów i Bobrek

Eksploatujemy hałdy Bobrek i Pleszów, wydobywając wiele surowców, np. kruszywa naturalne i łamane. Eksploatacja hałd to przede wszystkim odpowiednia przeróbka mechaniczna odpadów, która znacznie zwiększy wartość materiałów, tym samym poszerzając pole ich zastosowania. Wszystkie surowce są testowane pod względem bezpieczeństwa oraz jakości. Wydobyte kruszywo jest poddawane szczegółowym analizom, które wykazują spełnienie surowych norm i wymagań. Zanim przystąpimy do eksploatacji hałd, precyzyjnie określamy stan termiczny zwałowisk.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w zakresie optymalnego i bezpiecznego wykorzystywania wyrobisk eksploatacyjnych wiemy, że eksploatacja hałd musi zostać poprzedzona precyzyjną analizą geometrii wyrobisk. Nasz zespół uważnie zapoznaje się z charakterem skarp żużlowych, aby zniwelować ryzyko utracenia stateczności, na którą składa się między innymi czas funkcjonowania wyrobisk czy wymiarowanie skarp i półek. Przeprowadzamy eksploatację hałd w taki sposób, aby nie doprowadzić do procesów samozagrzewania.