Fakty i mity o kruszywach alternatywnych

Branża budowlana jest jednym z głównych odbiorców kruszywa. Jest ono wykorzystywane zarówno w budownictwie liniowym, jak i kubaturowym. Rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały spowodowane dynamicznym rozwojem infrastruktury, a także zwiększenie zainteresowania poszukiwaniem sposobów na zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego przez produkcję przemysłową sprawiły, że coraz częściej możemy się spotkać z wykorzystaniem kruszyw alternatywnych. Do niedawna wielu wykonawców i projektantów podchodziło do tego rodzaju materiałów z dużą rezerwą. Sprawiło to, że wokół kruszyw alternatywnych narosło sporo nieporozumień. Czy w rzeczywistości nadają się one do wykorzystania i są pełnowartościowym produktem? Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja z ich stosowaniem.

 

Dlaczego warto wykorzystywać kruszywa alternatywne?

Kruszywa alternatywne to materiały budowlane pozyskiwane w sposób sztuczny lub wykorzystujące surowce pochodzące z recyklingu. Kruszywa produkowane z materiałów sztucznych są wytwarzane dzięki przetwarzaniu odpadów i pozostałości pohutniczych, energetycznych, ciepłowniczych czy pochodzących z procesów przerobu metali. W tym celu wykorzystywane są głównie żużle i popioły. W przypadku kruszyw recyklingowych jest to zwykle gruz pochodzący z wyburzeń, a także pozyskiwany w ramach remontów infrastruktury drogowej, np. destrukt betonowy czy asfaltowy.

 

Zarzutami wobec kruszyw alternatywnych były ich niepewna jakość oraz kłopoty z utrzymywaniem jednolitych parametrów materiałów. Udoskonalenie metod przetwarzania tych materiałów oraz liczne badania, a także długoletnia praktyka ich stosowania sprawiły, że obecnie materiały tego rodzaju stanowią coraz większą procentowo część ogółu wykorzystywanych kruszyw. W krajach przodujących w tej dziedzinie, takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Holandia udział kruszyw alternatywnych zbliża się do 1/4 całkowitego zużycia. W całej UE wskaźnik użycia materiałów ze źródeł alternatywnych przekracza 7%.

 

kruszywo 3

 

Choć zwykle korzystanie z materiałów z recyklingu kojarzy się z wyższymi kosztami produkcji, w przypadku kruszyw alternatywnych jest inaczej. Używanie ich jest znakomitą metodą na duże oszczędności, ponieważ charakteryzują się one korzystnym stosunkiem objętości do masy, oferując jednocześnie znakomity parametry wytrzymałościowe. Przekłada się to również na niższe koszty transportu.

 

Kruszywa alternatywne mają szeroki wachlarz zastosowań. Nadają się do wykorzystania w budownictwie drogowym oraz przy budowie różnego typu obiektów inżynieryjnych. Stosuje się je m.in. jako materiał do zagęszczania gruntu, budowy nasypów, utwardzania placów i dróg. Są używane jako podbudowy dróg, składniki mieszanek asfaltowych oraz betonów. Przydają się także przy wykonywaniu drenaży i odwodnień, a również jako materiał wypełniający np. przy konstrukcjach zapobiegających osunięciom gruntu.

 

Zużycie kruszyw alternatywnych stale wzrasta, a ich wykorzystywanie sprzyja ograniczeniu zużywania zasobów naturalnych. Wpływa również korzystnie na zmniejszenie emisji CO2 oraz na zmniejszanie ilości odpadów poprzemysłowych.