Jak zapewnić sobie stały dostęp do kruszyw?

Stały dostęp do kruszyw budowlanych stanowi podstawę każdej inwestycji. Bez względu na to, czy budujemy drogę czy stawiamy obiekt budowlany, kruszywa nie może zabraknąć. Jak zapewnić sobie do nich stały dostęp i jakie kruszywa oferują wyspecjalizowane firmy?

Znajdź rzetelnego dostawcę

Podstawą zatem do zapewniania sobie stałego dostępu do kruszyw budowanych będzie znalezienie rzetelnego dostawcy. Dostawca taki powinien nie tylko mieć dobrze rozwiniętą logistykę dostaw, lecz także być rzetelny i terminowo wywiązywać się ze zobowiązań. Warto sprawdzić, czy dostawca taki ma dostęp do kilku źródeł kruszców o różnorodnych parametrach. Niemniej istotne będzie jego wieloletnie doświadczenie oraz stawianie na wysoką jakość usług.

Kruszywa, czyli co?

Dobrze, jeśli dostawca kruszywa oferuje kilka ich rodzajów; w ten sposób będziemy mogli zaopatrywać się stale nie tylko w jedno, lecz w kilka gatunków kruszyw.

Szukajmy importerów, którzy będą mieli w swojej ofercie kruszywa mineralne oraz sztuczne. Mineralne to te, które otrzymuje się z występujących w przyrodzie skał, a następnie poddaje obróbce mechanicznej. Sztuczne uzyskiwane będą z surowców mineralnych lub organicznych, a także odpadów przemysłowych. One także powinny zostać poddane obróbce termicznej oraz mechanicznej.

 

wydobycie piasku z pod ziemi

Wśród kruszyw mineralnych wyróżnia się kruszywa:

  • niekruszone
  • łamane

Niekruszone po wydobyciu będą od razu gotowe do wykorzystania. Aby usunąć z nich pył oraz cząstki organiczne należy poddać je płukaniu i frakcjonowaniu.

Kruszywa łamane uzyskuje się natomiast poprzez mechaniczne rozdrabnianie litych skał: granitów, sjenitów, dolomitów, wapieni, marmurów, czy piaskowców. Tak powstaje kruszywo o różnej granulacji w formie mączki, tłucznia, kamienia łamanego oraz grysu. Jeśli zależy nam zatem na dobrej jakości piasku, żwirze czy pospółce zadbajmy o to, z kim podejmujemy współpracę.

Tylko bowiem renomowana, sprawdzona firma, mogąca pochwalić się licznym gronem zadowolonych klientów będzie gwarantem stałego dostępu do kruszyw najwyższej jakości.