Jakie jest najczęstsze zastosowanie żużlu stalowniczego?

Żużel stalowniczy to produkt uboczny powstający w procesach hutniczych. To kruszywo sztuczne, które obecnie znajduje szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie.

Właściwości i zastosowanie żużlu stalowniczego

Żużel stalowniczy powstaje jako produkt uboczny procesu konwertorowego, którego celem jest przetworzenie żelaza surówkowego na stal. Żużel stanowi ciemnoszarą skałę, cechującą się kanciastą strukturą, wyglądem przypominającą nieco bazalt. Do najważniejszych właściwości żużlu stalowniczego zaliczamy m.in. wysoką odporność na ściskanie, szlifowanie, zamarzanie i odwilż, szorstkość ziaren, niską nasiąkliwość. To właśnie ze względu na wymienione wyżej cechy żużel stalowniczy znajduje zastosowanie przede wszystkim jako materiał do budowy dróg. Warto dodać do tego, iż nie osiada on w gruncie, dzięki czemu nie istnieje ryzyko, że pierwsza warstwa drogi obniży swój poziom i zniszczeje. Położenie kolejnych warstw drogi jest możliwe praktycznie od razu. Warto zauważyć, że drogi wykonane z zastosowaniem żużlu stalowniczego są mniej podatne na uszkodzenia, które mogą ujawniać się pod wpływem eksploatacji. Mniejsze jest więc ryzyko powstawania m.in. kolein. Co więcej, budowa i konserwacja takich dróg przebiega bardzo szybko i nie jest obłożona nadmiernymi kosztami.

Należy wspomnieć również o wysokiej odporności żużlu stalowniczego na zamarzanie oraz niską absorpcją wody. Nawierzchnie wykonane z użyciem kruszyw żużlowych są więc mniej narażone na erozję podczas miesięcy zimowych.

Żużel stalowniczy to materiał cechujący się wysokim czynnikiem PSV (Polished Stone Value). PSV jest to wartość określająca podatność materiału na polerowanie. Nawierzchnie wykonane z zastosowaniem żużlu stalowniczego gwarantują bardzo dobrą przyczepność nawet podczas niesprzyjających warunków pogodowych, co bezpośrednio wpływa nie tylko na komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy.

Co więcej, żużel stalowniczy nie odkształca się i nie pęka pod naporem nawet dużych ciężarów, co także wpływa na jakość nawierzchni drogowych.

żużel stal