Keramzyt

Keramzyt powstaje w procesie wypalania gliny ilastej w temperaturze około 1150 ⁰C. W trakcie produkcji tego kruszywa sztucznego wykorzystuje się najczęściej gliny pęczniejącej. Po zakończeniu procesu wypalania otrzymujemy materiał w kształcie owalnych (lub okrągłych) brył o zróżnicowanych frakcjach. Porowate kuleczki są otoczone specjalną osłoną ceramiczną o odpowiedniej twardości. Wysoka temperatura sprawia, że podczas wypalania neutralizacji ulegają wszelkie substancje organiczne.

 

 

Gdzie można wykorzystać keramzyt?

Keramzyt – ze względu na brak szkodliwych patogenów – doskonale wpływa na zdrowotność roślin, dlatego często jest wykorzystywany w ogrodnictwie. To jedno z bardziej uniwersalnych kruszyw z obojętnością chemiczną – keramzyt nie wchodzi w żadne reakcje z substancjami, które mogą dostać się do ziemi. Może być stosowany zarówno z nawozami, jak i kwasami humusowymi, nie zmieniając przy tym pH gleby. Keramzyt w ogrodnictwie pełni funkcję warstwy drenującej, materiał spulchniający, a także jako nawilżacz powietrza. Ten typ kruszywa może zostać wykorzystany również jako materiał ściółkujący, podłoże do upraw hydroponicznych, a także jako materiał do budowy dachów zielonych.

Keramzyt – doskonały materiał niepalny i odporny na działanie wody czy pleśni – charakteryzuje się świetnymi parametrami izolacji cieplnej. Bywa wykorzystywany do produkcji lekkich betonów, pustaków ściennych i zapraw ciepłochronnych. W branży budowlanej jest stosowany jako niezawodny materiał izolacyjny.