Kruszywa do budowy dróg. Mineralne czy hutnicze?

Kruszywa do budowy dróg używa się od dawna. Cechuje się ono wyjątkowymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi, dzięki którym drogi i autostrady są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na działanie czynników pogodowych. Większość osób wie, czym są kruszywa mineralne: kojarzymy je chociażby z ogrodów, w których wysypuje się nimi ścieżki i podjazdy. Mniej osób słyszało natomiast o kruszywach hutniczych, które w budownictwie i przemyśle stają się coraz częściej używane.

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne są używane w drogownictwie i budownictwie na szeroką skalę. Zanim kruszywo stanie się składnikiem mieszanki do budowy dróg lub domów, musi być odpowiednio obrobione. Przede wszystkim rozdrabnia się je, aby nawierzchnia była gładka i równa. Mieszanka z kruszywem jest niezwykle odporna na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i warunki pogodowe. Jak łatwo można się domyślić, produkcja kruszywa mocno obciąża środowisko naturalne.

Kruszywa hutnicze

Kruszywa hutnicze robi się z odpadów przemysłowych. Używanie kruszyw hutniczych zamiast naturalnych generuje szereg korzyści dla wszystkich. Ich parametry fizyko-mechaniczne są bardzo zbliżone do parametrów kruszyw naturalnych, dlatego też z powodzeniem mogą je zastępować w budownictwie, przemyśle, a nawet rolnictwie. Są od nich też o wiele tańsze. Przede wszystkim jednak wprowadzanie do użytku kruszyw hutniczych znacznie przyczynia się do ochrony środowiska. Ograniczona zostaje eksploatacja naturalnych surowców, zmniejsza się też ilość już istniejących odpadów hutniczych. Miejsca, w których odpady były składowane, można ponownie zagospodarować. Kruszywa hutnicze odsprzedawane firmom budowlanym muszą spełniać szereg wymagań jakościowych i ekologicznych. Użyte do budowy np. dróg, nie mogą w żaden sposób zanieczyszczać środowiska. Wprowadzanie do użytku kruszyw hutniczych to nic innego jak postępowanie zgodnie z założeniami nowoczesnej gospodarki odpadami bazującymi na ochronie środowiska naturalnego.

autostrada budowa