Kruszywa łamane

Kruszywa łamane otrzymuje się w wyniku mechanicznego rozdrobnienia skał pochodzenia naturalnego. Są wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie drogowym oraz kolejowym, choć bywają przypadki, że ten materiał jest stosowany także w budownictwie kubaturowym (np. do produkcji wysokiej jakości betonów). Z roku na rok popyt na kruszywa łamane w Polsce się zwiększa – jest to związane z rozwojem inwestycji infrastrukturalnych nad Wisłą. Coraz częściej firmy odpowiedzialne za modernizację i dróg gminnych sięgają po ten rodzaj kruszywa naturalnego otrzymywanego przez rozdrobnienie.

 

Jakie jest zastosowanie kruszyw łamanych w budownictwie?

Warto zaznaczyć, że w nowoczesnym budownictwie istnieje podział kruszyw pozyskiwanych ze skał magmowych oraz osadowych. Te pierwsze służą do produkcji betonów specjalnych i wysokojakościowych. W drugim przypadku mamy do czynienia z materiałem wykorzystywanym do produkcji niższej klasy betonów. Kruszywa łamane coraz częściej służą do produkcji sztucznych kamieni (konglomeratów) – grysów marmurowych czy wapieni dekoracyjnych.

Kruszywa łamane można podzielić na:

  • kliniec,
  • tłuczeń,
  • grys,
  • mieszanki sortowane,
  • kamień łamany,
  • niesorty,
  • miał.

Zdecydowana większość kruszyw łamanych jest jednak stosowana w budownictwie – drogowym, kolejowym, mieszkaniowym oraz przemysłowym. Specjaliści prognozują, że te materiały będą wykorzystywane również w budownictwie obiektów energetycznych (np. elektrowni atomowej), gdyż tego rodzaju obiekty potrzebują specjalnej jakości betonu.