Kruszywa lekkie w praktyce. Zastosowanie

Kruszywa są sypkimi materiałami pochodzenia organicznego lub mineralnego.

W budownictwie i drogownictwie stosuje się przede wszystkim kruszywa sztuczne, do których zaliczamy właśnie kruszywa lekkie.

Otrzymuje się je z kopalin ilastych poprzez przeróbkę termiczną, jak w przypadku keramzytu oraz z odpadów przemysłowych na skutek obróbki termicznej, jak łupkoporyt.

Można je pozyskać także w procesie energetyki (pollytag). Produkuje się je z surowców odpadowych, które pozyskuje się z procesów, zachodzących w przemyśle hutniczym, energetycznym oraz górniczym.

Tyle teorii. Ale gdzie spotkamy je w praktyce?

Zastosowanie

Kruszywa lekkie, ze względu na swoje właściwości, mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią składnik betonów lekkich, izolacyjnych oraz stropowych. Są doskonałym składnikiem substratów dla rolnictwa oraz ogrodnictwa, a także składnikiem dachów zielonych. Są także komponentem drenaży luźnych i stabilizowanych oraz drenaży na podbudowy drogowe. Będą również idealnym materiałem filtracyjnym w oczyszczalniach ścieków.

Zalety

Kruszywa lekkie posiadają wiele zalet. Należy do nich:

  • odporność na polerowanie
  • ponadprzeciętna mrozoodporność
  • wytrzymałość na miażdżenie

Kruszywa te są bardzo chętnie używane do produkcji asfaltu, ponieważ wykazują wyższą odporność na odkształcenia powierzchni drogowej oraz są odporne na spękania w trackie bardzo niskich temperatur.

Wszystkie powyższe elementy z kolei przyczyniają się do lepszego bezpieczeństwa na drogach. Asfalt bowiem, wyprodukowany z tego rodzaju kruszywa, wpływa na lepszą widoczność na drodze po zapadnięciu wzroku, zmniejsza efekt oślepienia oraz kontrastów obiektów w ruchu ulicznym.

Z kolei zastosowanie specjalistach technologii w produkcji tego typu kruszyw sprawia, że możliwość uzyskania wąskich frakcji kruszyw jest dużo większa, a ich produkcja jest bezodpadowa, przez co bardziej ekologiczna. Dzięki temu produkcję kruszywa można z łatwością dostosować do aktualnych potrzeb odbiorców.  

kruszywa lekkie