Kruszywa naturalne

Popularnymi materiałami konstrukcyjnymi w budownictwie inżynieryjnym są kruszywa naturalne, które pochodzą ze skał występujących w przyrodzie. Stanowią one jeden z ważniejszych składników różnych mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów oraz zapraw. Stosuje się je także do produkcji kostki brukowej i pozostałych elementów małej architektury. Kruszywa naturalne są doceniane ze względu na ich ogromną uniwersalność, wynikającą z doskonałych parametrów. Jako producent kruszyw naturalnych dokładamy starań, by nasze produkty spełniały wszelkie kryteria dotyczące wytrzymałości, szorstkości oraz mrozoodporności. W przypadku kruszyw lekkich można mówić także o niewątpliwej estetyce, dlatego są to elementy często wybierane do tworzenia zabudowy. Wykorzystywanie kruszyw naturalnych w budownictwie drogowym może skutecznie wpłynąć na podwyższenie jakości warstw nawierzchni.

 

Skąd pochodzą kruszywa naturalne?

Kruszywa naturalne pochodzą ze skał naturalnych. Do najpopularniejszych odmian należą: żwirowo-piaskowe, łamane (z granitu, bazaltu, piaskowca, wapienia, dolomitu), poddawane także kruszeniu mechanicznemu. Choć złoża kruszyw lekkich są dość liczne w Polsce, to jednak sytuacja geologiczna uległa pogorszeniu – aktualnie coraz częściej pojawiają się trudności w zagospodarowaniu nowych złóż, dlatego sięga się po alternatywne produkty pochodzenia sztucznego. Jesteśmy producentem kruszyw naturalnych, który szczegółowo analizuje sytuację dotyczącą zasobów wydobywanych, dbając o środowisko.

Wykorzystanie kruszyw naturalnych:

  • wyroby betonowe,
  • chemia budowlana,
  • warstwy nośne i ścieralne,
  • nawierzchnie lotnisk i parkingów,
  • budownictwa kolejowe i wodne,
  • cele przemysłowe. 

Najważniejsze właściwości kruszyw lekkich są związane z odpornością na zamrażanie i wytrzymałością mechaniczną.