Kruszywo jako ważny element w budownictwie drogowym i inżynieryjnym

Kruszywo to jeden z podstawowych materiałów budowanych, bez których nie byłby możliwy rozwój niemal każdej gałęzi przemysłu. To dzięki niemu, mogły powstawać drogi, szlaki kolejowe, mosty oraz budynki o różnorodnym przeznaczeniu. Kruszywa występują w wielu różnych rodzajach. Jednym z nich są kruszywa hutnicze, które znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym i inżynieryjnym. Wyjaśniamy, jakie są ich najważniejsze zalety.

 

Ze względu, na jakie kryteria dzielimy kruszywa?

Kruszywem nazywamy materiał ziarnisty, którego podstawowym zastosowaniem jest budownictwo. Wyróżniamy kilka rodzajów kruszyw, które różnią się pochodzeniem. Podział kruszyw uwzględnia:

  • kruszywa naturalne,
  • kruszywa sztuczne,
  • kruszywa z recyklingu.

Materiał ten dzielimy także ze względu na sposób produkcji oraz rodzaj surowca.

 

Kruszywa sztuczne ważnym elementem rozwoju budownictwa

Choć od lat nie maleje wydobycie kruszyw naturalnych, to coraz większą popularnością cieszą się kruszywa sztuczne, do których zaliczamy kruszywa hutnicze. Są one surowcem, który powstaje z odpadów hutniczych, składowanych w okolicach hut na hałdach. Dzięki zagospodarowaniu odpadów hutniczych i zastąpieniu nimi kruszyw naturalnych możliwe jest m.in. wykorzystanie ich wyjątkowych właściwości, które doskonale sprawdzają się podczas budowy dróg i w budownictwie kubaturowym.

 

fabryka kruszyw

Jakie zastosowanie mają kruszywa hutnicze?

Kruszywa hutnicze są doskonałym materiałem do budowy dróg oraz autostrad. Dzięki nim możliwe jest wykonanie stabilnej podbudowy drogowej. Kruszywa stanowią też ważny składnik wielu materiałów budowlanych. Wykorzystywane są zarówno do produkcji tradycyjnego cementu, jak i coraz częściej stosowanych, suchych mieszanek budowlanych. Co więcej, dzięki nim powstają też cegły żużlowe oraz mieszanki murarskie. Właściwości kruszywa hutniczego, które cechuje się m.in. znaczną odpornością na zmiany temperatury oraz inne, niekorzystne czynniki środowiskowe sprawiają, że materiał ten znajduje coraz to nowe zastosowania.