Recykling gruzu. Jak przebiega?

Gruz nie jest zaliczany do odpadów komunalnych. Jest odpadem budowlanym, który można poddać recyklingowi. Za nielegalne wyrzucanie gruzu do lasu lub rzeki grożą wysokie kary finansowe. Wywóz gruzu po budowie lub rozbiórce domu należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, która zajmie się jego profesjonalnym recyklingiem, po czym będzie go można ponownie wykorzystać. Warto wiedzieć jak wgląda ten proces.

Profesjonalny sprzęt

Firmy, które zajmują się recyklingiem gruzu, dysponują odpowiednim sprzętem, który poradzi sobie nawet z najtwardszymi odpadami budowlanymi. Proces recyklingu gruzu jest stosunkowo prosty. Najpierw gruz trafia do specjalnego przesiewacza. W nim od gruzu oddziela się resztki drewna, metalu i innych zanieczyszczeń, które występowały kiedyś jako elementy konstrukcyjne domu. Oczyszczony gruz, po opuszczeniu przesiewacza trafia do kolejnej maszyny – kruszarki. W kruszarce jest on rozdrabniany. Maszyna ta ma wiele różnych ustawień, w związku z czym gruz można rozdrobnić do formy żwiru, ale również i w drobniejsze ziarnka. Dzięki oczyszczeniu i rozdrobnieniu gruzu można użyć ponownie jako kruszywa budowlanego. Z pozyskanego po rozbiórce gruzu zazwyczaj tylko około 10% zawartości to faktyczny odpad, nienadający się już do użycia.

Pełnowartościowe kruszywo budowlane

Recykling odpadów budowlanych jest bardzo opłacalny. Dzięki niemu firmy budowlane tanio pozyskują surowiec do tworzenia mieszanek betonowych, które wykorzystuje się przy budowie dróg, budynków i mostów. Nadaje się on też jako posypka pod kostkę brukową lub do robienia wylewki pod budowę. Unia Europejska, wprowadzając nowe przepisy, wymaga na firmach budowlanych używania gruzu z recyklingu, dzięki czemu nie zalega on na wysypiskach. Firmy jednak chętnie wprowadzają przepisy w życie. Niektóre z nich, wyburzając budynek, przetwarzają gruz na miejscu, aby użyć go do budowy nowego obiektu. Dzięki temu minimalizują koszty wywozu gruzu i transportu surowca potrzebnego na budowę.

gruz