Recykling odpadów budowlanych

Coraz więcej mówi się o konieczności poprawnej segregacji odpadów budowlanych. Wielu ludzi ma świadomość tego, że gruz po remoncie lub rozbiórce musi być usuwany do specjalnych kontenerów, a nie wyrzucany do zwykłego kosza. Gruz bowiem można poddać recyklingowi i ponownie go wykorzystać.

Drugie życie gruzu

Gruz z budów i rozbiórek trafia do specjalistycznych kruszarek, które rozdrabniają go, na żwir lub drobny pył. Kruszarki to wysoko wyspecjalizowany sprzęt, który czasami można spotkać chociażby przy budowie autostrad. Dlaczego właśnie tam? Rozdrobniony gruz jest świetnym kruszywem budowlanym. W bardzo rozdrobnionej postaci używa się go w mieszkankach do budowy dróg, ale jest też wykorzystywany w zwykłym budownictwie. Rozdrobniony gruz ma podobne parametry wytrzymałościowe co kruszywa naturalne, jednak jego pozyskanie jest tańsze, a przede wszystkim – bardziej ekologiczne. Gruz zmielony do postaci żwiru często możemy spotkać chociażby w roli podłoża na parkingach. Świetnie utwardza on nawierzchnię, a do tego dobrze odprowadza wodę. Na parkingu wysypanym gruzem nie trzeba kopać specjalnych rowków melioracyjnych. Świetnie sprawdza się też jako tymczasowe wypełnienie dziur w drogach dojazdowych.

Na wielką skalę

Przepisy unijne coraz bardziej zaostrzają przepisy regulujące recykling odpadów budowlanych. Firmy budowlane mają wręcz obowiązek wykorzystywana gruzu z rozbiórki do budowy nowych budynków. Najlepsze z nich potrafią wykorzystać ponownie wykorzystać ponad 80% gruzu z rozbiórki! Dla firm budowlanych jednak nie jest to tylko przykry obowiązek, ale też ogromna oszczędność. Nie muszą one kupować dużej ilości nowego kruszywa. Oszczędzają także na transporcie gruzu i opłatach za jego składowanie. Ponowne użycie gruzu zmniejsza wydobycie naturalnych kruszyw i redukuje ilość gruzu składowanego na i tak przepełnionych wysypiskach. Jest więc wspaniałym, ekologicznym posunięciem.

znak ekologii