Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Zalety rozwiązania

Rewitalizacja terenów przemysłowych to forma zagospodarowania i odzyskania terenu, która często służy lokalnemu społeczeństwu. Zanieczyszczone obszary poprzemysłowe świetnie nadają się pod budownictwo mieszkaniowe czy publiczne oraz infrastrukturę rekreacyjną dostosowaną do potrzeb okolicznych mieszkańców. Zagospodarowanie takiego terenu pozwala na uniknięcie rozwoju bezładnej zabudowy i wpływa pozytywnie na poprawę jakości środowiska miejskiego oraz zdrowie ludzi sąsiadujących z opuszczonym obszarem. Rewitalizacją terenów poprzemysłowych zajmuje się producent kruszyw budowlanych Ekoprod.

Tereny poprzemysłowe to niestety często miejsca zdewastowane, zanieczyszczone, zamieszkałe przez osoby bezdomne i z problemami. To miejsce, gdzie może szerzyć się lokalna przestępczość. Ponadto takie obszary mają negatywny wydźwięk estetyczny i ekologiczny. Projekty dotyczące rewitalizacji opisywanych terenów są dobrze przyjmowane, ponadto ich potencjał jest dość spory. Zazwyczaj duża przestrzeń sprzyja budowie parków, terenów wypoczynkowych, miejsc rozrywki, zbiorników wodnych czy budynków użyteczności publicznej. Rewitalizacja często odnosi się do rekultywacji gruntu i oczyszczenia warstwy wierzchniej z pozostałości poprzemysłowych. Ponadto likwiduje się ruiny po zabudowie lub budynki adaptuje do nowych funkcji i poddaje renowacji.. Zalesianie, zabudowa pustych przestrzeni, konserwacja instalacji i przyłączy oraz realizacja przygotowanego projektu to kolejne etapy całego procesu inwestycyjnego.

Inwestycje realizowane na terenach poprzemysłowych

Inwestycje realizowane na terenach poprzemysłowych są chętnie wspierane przez władze, ze względu na możliwość pozyskania na ten cel środków z Unii Europejskiej, której celem jest zagospodarowywanie terenów porzuconych celem rozwoju zrównoważonego. Powoduje to, że tego typu przedsięwzięcia są bardzo atrakcyjne pod względem finansowym dla inwestorów. W związku z tym rewitalizacja zwyczajnie się opłaca.

grafika 1