Specyfika i rodzaje recyklingu?

Recykling to powtórne wykorzystanie pozyskanych odpadów, które następnie są przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób materiału można stworzyć nowy produkt. To skuteczny sposób na zmniejszenie eksploatacji złóż naturalnych i ograniczenie ilości odpadów.

Recykling odpadów ma na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie dostępnych odpadów przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym.

Co podlega recyklingowi?

Największą część oddawanych do recyklingu odpadów pochodzi z gospodarstw domowych. Odpady tego rodzaju dzielone są na cztery podstawowe grupy:

 • papier (odpady wrzucane do kontenerów lub worków w kolorze niebieskim)
 • plastik (odpady wrzucane do kontenerów lub worków w kolorze żółtym)
 • szkło (odpady wrzucane do kontenerów lub worków w kolorze zielonym — szkło kolorowe, lub białym — szkło białe)
 • metale (odpady wrzucane do kontenerów lub worków w kolorze czerwonym lub pomarańczowym)
 • odpady biodegradowalne, czyli resztki żywności, trawa, chwasty i inne odpady z ogrodów (odpady wrzucane do kontenerów lub worków w kolorze brązowym)

recykling

Rodzaje recyklingu

Rodzaje, na jakie dzielimy recykling, zależą w głównej mierze od wcześniej przyjętego kryterium. W przypadku specyfiki obróbki wyróżniamy recykling:

 • termiczny (pozyskiwanie energii z odpadów i ich powtórne przetworzenie)
 • materiałowy (odzyskiwanie tworzyw z odpadów i ich powtórne przetwarzanie)
 • organiczny (odpady podlegają obróbce tlenowej lub beztlenowej w warunkach kontrolowanych przy użyciu mikroorganizmów. Produktem końcowym jest materia organiczna lub metan)
 • chemiczny (odpady przetwarzane są na produkty o innych właściwościach fizyczno-chemicznych)
 • surowcowy (przetwarzanie odpadów do postaci pierwotnej)

Recykling można podzielić również ze względu na jego zastosowanie:

 • odpady do ponownego użytkowania, które można ponownie wprowadzić do produkcji
 • odpady do dalszego zastosowania, które po obróbce mogą znaleźć nowe zastosowanie
 • odpady do ponownego zastosowania, które po niewielkiej obróbce mogą zostać wykorzystane w tym samym celu