Specyfika i zastosowanie żużlu wielkopiecowego

Żużel wielkopiecowy stanowi produkt uboczny, który powstaje podczas wytapiania rudy żelaza na surówkę do produkcji stali. Proces ten odbywa się w wielkim piecu. Teoretycznie więc jest to odpad, jednak znajduje bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie.

Gdzie znajduje zastosowanie żużel wielkopiecowy?

Producenci żużlu wielkopiecowego oferują żużel, który cechuje się wysoką odpornością na ogień, wysokie i niskie temperatury oraz wykazuje dobre właściwości izolacyjne. W porównaniu z kruszywami naturalnymi jest znacznie lżejszy i absorbuje mniej wody. Z tego też powodu bardzo często wykorzystywany jest w budownictwie. Kruszywo żużlowe stosowane jest m.in. do produkcji cementu, zapraw murarskich, cegieł żużlowych. Stanowi również materiał do budowy dróg i autostrad.

Proces powstawania żużlu wielkopiecowego

W wyniku procesów wielkopiecowych z rudy żelaza, topnika i koksu powstaje tzw. surówka, która następnie wykorzystywana jest do produkcji stali lub żeliwa. Wielki piec, który jest do tego wykorzystywany, posiada dwa zawory. Przez jeden z nich odprowadza się główny produkt, czyli ciekłą surówkę. Przez drugi odprowadzany jest zbierający się na powierzchni surówki ciekły żużel.

 

cegła żużlowa

W rudzie oprócz czystego żelaza znajduje się też szereg innych pierwiastków, a także związków mineralnych. Stanowią one skałę płonną, która wydziela się w procesie spalania rudy. W celu przyspieszenia tego procesu używa się topnika, czyli zazwyczaj skały wapiennej lub dolomitowej. Topnik ma za zadanie ułatwianie wydzielania się skały płonnej z rudy, a następnie łączy się z nią. Właśnie w wyniku tego procesu powstaje żużel wielkopiecowy. Po opuszczeniu pieca i schłodzeniu przybiera on formę chropowatej, kruchej skały o szarym kolorze, która w kolejnych etapach zostaje pokruszona na drobne kawałki o ostrych krawędziach, jednolitym kształcie i wielkości. W procesie kruszenia odzyskiwane są również skrzepy żelaza.

Tak przygotowany żużel wielkopiecowy jest gotowy do późniejszego zastosowania. Może być użyty np. podczas wykonywania nawierzchni jezdni czy w budownictwie mieszkaniowym, publicznym i przemysłowym.