Specyfika kruszyw drogowych

Kruszywa drogowe wykorzystywane są do budowy dróg. Muszą spełniać szereg norm i charakteryzować się określoną wytrzymałością oraz współczynnikiem tarcia. Najczęściej wykorzystywane są do tego granity, bazalt, porfiry, czyli kruszywa wykazujące największą odporność na wszystkie czynniki zewnętrzne oraz warunki atmosferyczne.

Kruszywa w budownictwie drogowym

W budownictwie drogowym stosowanych jest bardzo wiele rodzajów kruszyw oraz mieszanek, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkownikom danej drogi. Kruszywa drogowe są to ziarniste materiały różnego rodzaju pochodzenia, w tym naturalne, sztuczne, organiczne i nieorganiczne. Występują w wielu formach, a każda z nich wyróżnia się specyficzną cechą, decydującą o ich właściwościach oraz późniejszym zastosowaniu.

Do najczęściej stosowanych w budownictwie drogowym kruszyw zaliczamy:

  • kruszywa wapienne
  • kruszywa dolomitowe
  • kruszywa kwarcytowe
  • kliniec (rozdrabniany z zastosowaniem różnorodnych procesów mechanicznych)
  • żwir, piasek, łupek (mieszane z innymi materiałami w celu uzyskania odpowiedniej struktury)

Każdy z tych rodzajów poddawany jest stosownym procesom rozdrabniania lub mieszania, by uzyskał odpowiednią postać do późniejszego zastosowania na określonej warstwie nawierzchni drogowej.

Kruszywa odgrywają kluczową rolę w budownictwie drogowym. Przykładowo, właściwy dobór kruszywa do warstwy ścieralnej pozwala na uzyskanie wymaganego poziomu właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowej. Dlatego musi spełniać wszelkie wymogi jakościowe, wyróżniać się odpowiednim poziomem wytrzymałości, odporności na skrajne warunki atmosferyczne oraz wszelkie oddziaływanie mechaniczne. Rodzaj kruszyw drogowych musi być dobrany stosownie do specyfiki danego terenu oraz późniejszego użytkowania danej nawierzchni.

kruszywa dorogowe