Zanieczyszczenia występujące w kruszywach budowlanych

W kruszywach budowlanych mogą występować różnego rodzaju zanieczyszczenia. Niekiedy oblepiają ziarna kruszywa tak mocno, że nie można odizolować ich nawet podczas mieszania zaprawy. Mogą uniemożliwiać zlepianie spoiwa z ziarnami. Kruszywa budowlane mogą wymagać wówczas przemycia wodą przed użyciem do późniejszych prac.

 

Rodzaje zanieczyszczeń kruszywa budowlanego

  • Kwas humusowy. Jest to kwas organiczny, który powstaje w wilgotnej ziemi lub wodzie z ciał organicznych, takich jak rośliny, węgiel brunatny, torf. Występuje w postaci nalotu na ziarnach kruszywa naturalnego, zwłaszcza piasku kopalnianego. Kwas humusowy może tworzyć z wapnem zaczynu cementowego mydło, które uniemożliwia prawidłowe reakcje ze składnikami hydraulicznymi, a także powstrzymywać wiązanie cementu. Zanieczyszczenia humusowe usuwa się, wystawiając piasek na dłuższe działanie promieni słonecznych.
  • Do kolejnych zanieczyszczeń zaliczamy też: węgiel, torf, liście, wióry drzewne, papier. Tego rodzaju zanieczyszczenia można skutecznie usunąć, przemywając piasek wodą.
  • Domieszki zanieczyszczające takie jak: piryty, gips, sole siarczkowe, łyszczyk, mika.

 

kopalnia kruszywa lekkiego

Jak sprawdzić, czy piasek jest czysty?

Sprawdzanie czystości piasku polega na ściskaniu go w dłoni i sprawdzaniu, czy nie pozostawia wyraźnych śladów zanieczyszczeń. Można również wrzucić piasek do szklanki z wodą. Jeśli po osadzeniu piasku woda jest czysta, najpewniej zanieczyszczenia nie występują.

Sprawdzanie, czy na organicznych kruszywach budowlanych nie ma zawartości zanieczyszczeń, polega na ocenie zmian zabarwienia wodnego roztworu wodorotlenku sodowego, działającego na próbkę kruszywa. Dokonuje się wówczas porównania z barwą roztworu wzorcowego.

Kruszywa budowlane podlegają również badaniom laboratoryjnym. Wówczas przygotowuje się odpowiednią ilość kruszywa pochodzącego z danej serii i na tej podstawie stwierdza się stopień zanieczyszczenia (lub brak zanieczyszczeń) w danym kruszywie.

Brak zanieczyszczeń w przypadku kruszywa budowlanego ma kluczowe znaczenie dla późniejszych prac budowlanych.