Zastosowanie kruszyw naturalnych

Kruszywo jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych w budownictwie drogowym i inżynieryjnym. Stanowi podstawowy składnik mieszanek mineralnych, mineralno-asfaltowych, betonów towarowych i drogowych oraz zapraw.

Kruszywa naturalne stosowane też do produkcji elementów betonowych, m.in. kostki brukowej, elementów architektury, krawężników itp. Szerokie spektrum zastosowań kruszyw wynika z ich właściwości, takich jak: wytrzymałość, szorstkość, mrozoodporność. Do tego warto dodać, że kruszywa naturalne wyróżniają się też licznymi walorami estetycznymi. Odpowiedni dobór kruszyw może w znacznej mierze podnieść jakość ścieralnych warstw nawierzchni drogowej, wpływając tym samym na bezpieczeństwo poruszających się po niej pojazdów.

Sposoby zastosowania kruszyw naturalnych

Kruszywa naturalne obejmują wszystkie rodzaje kruszyw mineralnych, które pochodzą ze złóż (skał) naturalnych. Są to zarówno kruszywa żwirowe (żwirowo-piaskowe), jak i kruszywa łamane, produkowane ze skał litych (granit, bazalt, piaskowiec, wapień, dolomit) i poddawane stosownej mechanicznej obróbce (kruszeniu). Chociaż złoża kruszyw naturalnych zalegają dość powszechnie na całym świecie, to jednak w obecnych czasach niektóre kraje borykają się z poważnymi deficytami, co wiąże się z koniecznością szukania nowych, alternatywnych rozwiązań. W Polsce istnieje stosunkowo dużo zasobów geologicznych, aczkolwiek zasoby wydobywalne są znacznie mniejsze niż w przeszłości i już teraz pojawiają się komplikacje w przypadku zagospodarowania nowych złóż.

Kruszywa naturalne wykorzystywane są przede wszystkim do betonów, wyrobów betonowych, zapraw, tzw. chemii budowlanej, mieszanek mineralno-asfaltowych, warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych, lotnisk, parkingów, podbudów drogowych, pasów startowych, parkingów, warstw filtracyjnych. Stosowane są w budownictwie kolejowym, budownictwie wodnym, używane są do robót ziemnych oraz w innych celach przemysłowych.

kostka brukowa