Zastosowanie kruszyw łamanych

Kruszywa łamane znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie drogowym oraz kolejowym, w mniejszym stopniu wykorzystywane są również w budownictwie kubaturowym (do produkcji betonów wysokiej klasy).

Popyt na kruszywa łamane jest obecnie bardzo duży i w ogromnie szybkim tempie wzrasta ze względu na wiele nowych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych w Polsce, a także bieżącą modernizację i rozbudowę dróg wojewódzkich czy gminnych.

Zastosowanie kruszyw łamanych w budownictwie

W budownictwie większość kruszyw ze skał magmowych jest stosowana do produkcji betonów specjalnych oraz wysokojakościowych. Niższej i średniej klasy betony produkowane są z kruszyw skał osadowych. Szczególne zastosowanie znalazły w produkcji sztucznych kamieni typu konglomerat, czyli lastrico i terazzo, gdzie wykorzystywane są przede wszystkim grysy marmurowe lub wapienie dekoracyjne.

Szacuje się, że ponad połowa kruszyw łamanych wykorzystywana jest w budownictwie drogowym, ok. 25% procent przypada na budownictwo kolejowe, natomiast pozostała część dotyczy zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

W najbliższej przyszłości zapewne zwiększy się zużycie kruszyw łamanych i żwirowo-piaskowych w budownictwie obiektów energetycznych (np. elektrowni węglowych czy atomowych), które wykazują duże zapotrzebowanie na beton wysokiej i specjalnej jakości.

Kruszywa łamane, które uzyskiwane są przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych można podzielić na:

  • kliniec (stosowany do robót drogowych i budowlanych)
  • tłuczeń (stosowany głównie do robót drogowych)
  • grys (wykorzystywany do budowy dróg na warstwy ścieralne, wiążące i wyrównawcze, betony asfaltowe, mieszanki mineralno-asfaltowe oraz w budownictwie do produkcji betonu)
  • mieszanki sortowane, czyli klasyfikowane
  • kamień łamany (stosowany do umocnień koryt rzek, wałów itp.)
  • niesorty (używane do podbudowy dróg, placów, pod kostkę brukową)
  • miał

grys