Blog firmy EKOPROD

Witamy na naszym blogu. Stworzyliśmy go po to, żeby zaprezentować i przybliżyć ofertę naszej firmy. Będziemy tu cyklicznie publikować artykuły przedstawiające oferowane przez nas produkty oraz świadczone usługi. Gorąco zachęcamy do jego regularnego śledzenia!

 

Kruszywa sztuczne

Coraz częściej kruszywa sztuczne są wykorzystywane w produkcji materiałów budowlanych. Można je uzyskać w rezultacie czynności przemysłowych, związanych z termicznym przetworzeniem kruszyw pochodzących z minerałów. Produkowane materiały są związane także z procesem recyklingu. Jesteśmy producentem kruszyw sztucznych, które powstają w wyniku przeróbki odpadów powstających w przemyśle hutniczym oraz górniczym. Najpopularniejszym kruszywem sztucznym w Polsce jest keramzyt, który jest pozyskiwany w wyniku wypalania surowców ilastych, zmieniających swoją budowę w wyniku kontaktu z bardzo wysoką temperaturą. Lekkie kruszywa sztuczne mogą z powodzeniem być wykorzystywane do produkcji materiałów budowlanych służących do termoizolacji ścian, poddaszy i stopów w budownictwie mieszkalnym oraz obiektach przemysłowych.

Czytaj więcej...

Kruszywa żwirowo-piaskowe

Kruszywa żwirowo-piaskowe – zwane także kruszywami żwirowymi – to kruszywa naturalne zazwyczaj wykorzystywane do produkcji wyrobów betonowych oraz betonu, np. betonu towarowego, suchych mieszanek, chemii budowlanej i pozostałych prefabrykatów.

Czytaj więcej...

Kruszywa łamane

Kruszywa łamane otrzymuje się w wyniku mechanicznego rozdrobnienia skał pochodzenia naturalnego. Są wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie drogowym oraz kolejowym, choć bywają przypadki, że ten materiał jest stosowany także w budownictwie kubaturowym (np. do produkcji wysokiej jakości betonów). Z roku na rok popyt na kruszywa łamane w Polsce się zwiększa – jest to związane z rozwojem inwestycji infrastrukturalnych nad Wisłą. Coraz częściej firmy odpowiedzialne za modernizację i dróg gminnych sięgają po ten rodzaj kruszywa naturalnego otrzymywanego przez rozdrobnienie.

Czytaj więcej...

Kruszywa naturalne

Popularnymi materiałami konstrukcyjnymi w budownictwie inżynieryjnym są kruszywa naturalne, które pochodzą ze skał występujących w przyrodzie. Stanowią one jeden z ważniejszych składników różnych mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów oraz zapraw. Stosuje się je także do produkcji kostki brukowej i pozostałych elementów małej architektury. Kruszywa naturalne są doceniane ze względu na ich ogromną uniwersalność, wynikającą z doskonałych parametrów. Jako producent kruszyw naturalnych dokładamy starań, by nasze produkty spełniały wszelkie kryteria dotyczące wytrzymałości, szorstkości oraz mrozoodporności. W przypadku kruszyw lekkich można mówić także o niewątpliwej estetyce, dlatego są to elementy często wybierane do tworzenia zabudowy. Wykorzystywanie kruszyw naturalnych w budownictwie drogowym może skutecznie wpłynąć na podwyższenie jakości warstw nawierzchni.

Czytaj więcej...

kruszywa budowlane

Kruszywo jako ważny element w budownictwie drogowym i inżynieryjnym

Kruszywo to jeden z podstawowych materiałów budowanych, bez których nie byłby możliwy rozwój niemal każdej gałęzi przemysłu. To dzięki niemu, mogły powstawać drogi, szlaki kolejowe, mosty oraz budynki o różnorodnym przeznaczeniu. Kruszywa występują w wielu różnych rodzajach. Jednym z nich są kruszywa hutnicze, które znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym i inżynieryjnym. Wyjaśniamy, jakie są ich najważniejsze zalety.

 

Czytaj więcej...

hałda

Zasady eksploatacji hałd

Hałdy to formy ukształtowania powierzchni, charakterystyczne dla krajobrazu Górnego Śląska. Stanowią zwały kamienia odpadowego w formie stożków. Określane są jako nieużytki, ponieważ tworzą je odpady poprzemysłowe — popiół i żużel — powstałe w wyniku działalności kopalni, zakładów hutniczych, zakładów związanych z energetyką. Jednak nie wszystkie hałdy są bezużyteczne. Niektóre z nich umożliwiają pozyskiwanie wysokiej jakości żużlu wielkopiecowego i konwertorowego. Jest to surowiec do produkcji sztucznych kruszyw drogowych, wykorzystywany przy budowie m.in. autostrad, pasów startowych, samochodowych torów wyścigowych itd.

Czytaj więcej...

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne i naturalne. Porównanie

Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, budowie dróg, produkcji betonu i zapraw budowlanych. Zużycie kruszyw jest bardzo duże. Obecnie oprócz kruszyw naturalnych coraz częściej wykorzystywane są tzw. kruszywa alternatywne, do których zaliczamy m.in. kruszywa sztuczne.

 

Czytaj więcej...

maszyny na placu

Utylizacja odpadów w świetle przepisów

Utylizacja to sposób na wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu. Przetwarzaniu mogą podlegać różnego rodzaju odpady, w tym również odpady żelazonośne czy odpady pohutnicze.

 

Czytaj więcej...

ciężarówka na drodze

Przyszłość kruszyw hutniczych

Obecnie w naszym kraju realizuje się wiele inwestycji budowlanych, w tym również drogowych i kolejowych, dlatego też zapotrzebowanie na wysokiej jakości kruszywo jest duże. Ma to wpływ m.in. na wzrost produkcji kruszywa hutniczego, które z powodzeniem zastępują kruszywa naturalne, a ze względu na stopniowe pogarszanie się jakości bazy surowcowej w przyszłości tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać.

Czytaj więcej...

kruszywo

Dlaczego rozmiar kruszywa ma znaczenie?

Kruszywo to materiał pochodzenia organicznego lub mineralnego, który może być wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. Od tego, gdzie i w jakim stopniu będzie możliwe jego użycie zależy rodzaj oraz rozmiar kruszywa. Inne będzie wykorzystywane w mieszkankach betonowych, inne w mieszkankach drogowych, a jeszcze inne do ozdobienia przestrzeni wokół domów.

Czytaj więcej...